Garanti / Reklamasjon

LAST NED ANGRESKJEMA HER.

Garanti / Reklamasjon

Hvis du angrer på kjøp eller får problemer med produkter kjøpt via vår webshop, ta kontakt pr. mail til «shop@beltlamp.com». Da kontakter vi deg raskt for avklaringer og sammen finner vi en god løsning.

Garantien vår omfatter produktfeil, etter reglene i landet der det er kjøpt. Ta alltid vare på kvitteringen! Den vil vise både hvor og når varen ble kjøpt. All bruk er på eget ansvar. Unngå vann/væske inn i koplingspunkter på lykt og powerbank! Lykten er ikke ment for å komme under vann, men tåler normale værforhold (IPX4) ved rett bruk: Dekselet for koplingspunktet må være tett tilsluttet, eller ledningen må være tilkoplet, med beskyttelseshetten rett plassert over koplingspunktet. Den låser ledningen og beskytter for fuktighet. (PS! Åpningen på beskyttelseshetten må peke nedover for å skjerme for nedbør.) Garantien omfatter alt av tekniske problemer som måtte oppstå ved tilsiktet og rett bruk. (Tenk som på en bil: Man tar ikke automatvask med åpne vinduer.) Garantien omfatter ikke uforsiktighet eller uhell med vann/væske som kommer inn i lykten, for eksempel ved at lykt eller batteri kommer helt under vann på grunn av fall eller annet uhell. Garanti dekker heller ikke skader eller følgeskader ved uhell eller ved utilsiktet bruk. Vi anbefaler lading fra powerbanken fra Beltlamp AS. Powerbanken har vanlig USB-lading. Hurtigladere eller annet utstyr som kan utsette lykten for påkjenninger den ikke er beregnet for, omfattes ikke av vårt garantiansvar. Garanti omfatter kun produktfeil, og vil eventuelt innebære at du får byttet varen med ny og tilsvarende, eller at feilen blir reparert av oss. Vi vil strekke oss langt for at du skal kunne ha en lykt som du kan ha glede av lenge. Vår garanti på to år gjelder enhver opprinnelig feil ved produktet, eller at det oppstår et teknisk problem ved normal, tilsiktet bruk. Dette må du ta opp med oss snarest, og senest en måned etter feilen ble oppdaget. Kontakt oss på shop@beltlamp.com og vi kontakter deg i løpet av kort tid for å avtale en løsning. Er varen kjøpt hos forhandler, kan du eventuelt kontakte dem ved eventuell reklamasjon. Også der er det nødvendig at du har kvittering som viser når og hvor varen er kjøpt. Du har fem års reklamasjonsrett, og vi vil alltid gjøre vårt beste for at du skal ha en lykt som virker og er til nytte.

Vi håper at du gjennom mange år skal ha en lykt som gir deg gode opplevelser når du trenger lys i mørke!