Inga bländing – en annorlunda lampa!

PANNLAMPA:

Ljuset kommer inte alltid där man önskar eller behöver det. (Skrolla!)

Lysstrålen flyttas hela tiden och lyser bara opp i én zon. Här, mörkt rundt fötterna.

Har du upplevd att få ”ljuszonen” rettat mot dina ögon? Har du själv bländat andra?

HIKEBEAM:

Bekvämt, stabilt ljus mot grunden i hela närområdet och långt framåt – utan att blenda!

Hikebeam ger ljus mot grunden från fötterna, till sidorna, och långt framåt – inte mot ansiktena!

Inga bländing – bekväm belysning rundt fötterna och långt framåt! Lampan kan knappast känns, och inget tryck på hovudet.